31 oktober jl. karpers uitgezet in de Dijksloot en de Da Costasingel Hazerswoude.

Ongeveer 150 Kg. is er in beide wateren uitgezet.

Zie de bijgevoegde foto’s: