Nieuws van de voorzitter – d.d. 11 februari 2021

Hengelsportvereniging “Alphen”

Opgericht 5 januari 1965,          Inschrijfnummer KVK V445931

ING – rekening 1942489             t.n.v. HSVA

 

Alphen aan den Rijn, 11 februari 2021,

 

Geachte leden van Hengelsportvereniging Alphen aan den Rijn,

Op 04 februari  jl. heeft het bestuur opnieuw digitaal, zoals dat sinds februari 2020 gangbaar is, vergaderd.

In het kort; de afgelopen tijd is er op hengelsport-gebied niet zoveel gebeurd.

We hebben zowel van Sportvisserij-Nederland als –Midwest regelmatig enthousiasmerende berichten gehad, die hoofdzakelijk bedoeld lijken te zijn om iedereen een hart onder de riem te steken, maar die voor wat betreft de invulling ervan (zoals oa. Vis-karavaan en Jeugdvis-activiteiten) nog helemaal op drijfzand berusten.

Sinds het uitbreken van de Covid-pandemie mogen er geen wedstrijden meer plaatsvinden, geen bijeenkomsten gehouden worden en mag iedereen alleen nog maar in z’n eentje, of maximaal met z’n tweeën (de buitenlimiet), vissen. En of er dan nog aan aas gekomen kan worden is de vraag, omdat er nogal wat winkels gesloten zijn.

Treurig, maar, gezien de besmettelijkheid in combinatie met de vaak toch wat gevorderde leeftijd van onze leden, helaas ook begrijpelijk.

Vooruitkijkend ziet het bestuur niet op korte termijn versoepelingen aankomen die wedstrijdvissen, of vissen in grotere groepen en grotere bijeenkomsten mogelijk maken.

We hebben ook gesproken over een mogelijke schifting tussen mensen die wel, en die niet gevaccineerd zijn. Hoe moet je een gelijke competitie houden wanneer anderen bepalen wanneer je voor vaccinatie in aanmerking komt? Daar hebben we dan ook nog geen antwoord op.

Hoewel het nog niet definitief door het Bestuur is besloten, bereiden we ons voor op het opnieuw noodgedwongen verschuiven van de ALV naar komend najaar.  Dezelfde reden als in 2020 ligt voor de hand, zo’n ALV is wel gewenst en voorgeschreven, maar strikt noodzakelijk of onvermijdelijk is deze niet te noemen.

Zoals bij andere organisaties (CDA, Sportvisserij-Midwest, Haarlem enz.) in de praktijk is gebleken, is het organiseren van een digitale ALV, waarbij ieder deelnemend lid individueel gecheckt moet zijn, iedere op die manier gekwalificeerde deelnemer moet kunnen stemmen en vragen moet kunnen stellen (tevoren en tijdens zo’n ALV) bij een ledental van rond de 3000 leden, geen reële optie te noemen.

We denken eraan om opnieuw op de site van HSV Alphen het kascommissie-verslag, verslagen van het bestuur en de wedstrijd- senioren- en jeugd- commissies te publiceren en ieder lid de gelegenheid te geven zijn of haar vragen per email aan ons te stellen.

Zoals hiervoor al geschreven, dit is nog niet definitief en er zal pas korter voor de origineel geplande ALV datum van 10 april 2021, naar gelang de actuele situatie, over worden besloten.

Niettemin, we houden de hoop levend dat er later dit jaar een verruiming van de mogelijkheden komt die alles wat nu stilligt weer op gang kan brengen.

Het Bestuur van HSV heeft uitgesproken op geen enkele manier de gezondheid van onze leden in het geding te willen brengen. Er zullen geen risico’s worden genomen op dit gebied door bijvoorbeeld gehoor te geven aan de drang tot activiteiten wanneer niet zonneklaar is dat dit veilig kan gebeuren.

Het Bestuur probeert u regelmatig op de hoogte te houden van wat er zoals speelt en wenst u een goede gezondheid toe.

Namens hen,

Rick van der Meulen

voorzitter.