Nieuws van de voorzitter – d.d. 08 april 2021

Hengelsportvereniging “Alphen”

Opgericht 5 januari 1965,          Inschrijfnummer KVK V445931

ING – rekening 1942489            t.n.v. HSVA

Alphen aan den Rijn, 08 april 2021.

 

Geachte leden van Hengelsportvereniging Alphen aan den Rijn,

Begin 2020, kort na het uitbreken van Covid-19, konden we niet weten welke impact dat virus en de daarmee gepaard gaande, steeds toenemende, beperkingen op ons allen en ook ons verenigingsleven zou hebben. We hebben toen eerst moeten besluiten de ALV’20 uit te stellen tot het najaar en vervolgens opnieuw uit te stellen in de hoop dat ALV’21 wel zou kunnen plaatsvinden.

We moeten constateren dat op dit moment bijeenkomsten van meer dan 1gezin en 1gast nog steeds niet zijn toegestaan. En, hoewel statutair voorgeschreven, geldt nog steeds de regel niet-noodzakelijke bijeenkomsten te mijden. Zonder ALV blijft de HSV Alphen gewoon bestaan en actief, dus van een noodzaak is geen sprake, lijkt ons.

We hebben ons ook verdiept in een andere vorm van een ALV’21, bijvoorbeeld digitaal. Het zakenleven gebruikt nu Teams, Zoom of Skype etc als medium om in groepen te overleggen.

Vervolgens moeten we ook constateren dat zoiets bij grotere groepen van meer dan plm 10 (en dan nog geroutineerde!) personen ernstig aan waarde verliest. Bovendien schatten we in dat een groot deel van onze leden niet behoort tot de groep geroutineerde digitale vergaderaars en we willen zeker niet een ongelijkheid op dit gebied tussen wel/niet geroutineerde leden negeren.

Het is daarom dat het bestuur van HSV Alphen voor de volgende opzet heeft moeten kiezen.

  • Wij stellen de ALV’21 opnieuw uit totdat er een mogelijkheid is om fysiek een bijeenkomst te houden.
  • Wij beraden ons over een andere opzet van het kiezen van nieuwe bestuursleden, kascommissie ed.
  • Wij zenden u hierbij de verschillende bestuurs-verslagen, zoals van secretaris, penningmeester, de commissies en de laatst benoemde kascommissie.
  • En we gaan ervan uit dat u ons, net zoals het hele jaar al het geval is, bij vragen

( het liefst per email hsv.alphen@outlook.com ) weet te bereiken.

 

Met vriendelijke groet

Rick van der Meulen

voorzitter.