Uitslag Ring Zevenhuizen 12-09-2015

UITSLAG RING Zevenhuizen 2015 individueel
Naam Vereniging Vak Nr. Punten Gewicht
1 G. Leer Vitoge N A 4 1 17.920
2 W. v. Leeuwen Waddinxveen D 47 1 6.570
3 M. v. Bergen Moordrecht B 13 1 3.040
4 S. Egberts Vitoge N E 50 1 1.510
5 J. Zuidam Alphen   A C 25 1 1.310
6 A. v. Erk Zevenhuizen A 10 2 14.390
7 R. Poldervaart Waddinxveen D 39 2 2.900
8 S. Pellekoren Waddinxveen B 17 2 2.700
9 R. Jenner Waddinxveen E 60 2 1.410
10 J. v. Zijl Alphen   B C 35 2 1.200
11 K. v. Dam Vitoge N A 1 3 13.880
12 L. Wijfje Alphen ( res. B) B 24 3 2.540
13 B. de Graaf Alphen   A D 43 3 1.300
14 B. v. Egmond Alphen   A E 57 3 1.150
15 J. v. Elswijk Zevenhuizen C 26 3 740
16 G. v.d. Bosch Waddinxveen ( res.) A 2 4 8.790
17 L. de Zwart Zevenhuizen B 16 4 2.240
18 D. Rijsdam Waddinxveen E 53 4 930
19 H. Maayen De Brasem D 38 4 800
20 K .v. Herk Moordrecht C 31 4 660
21 J. v. Uunen Moordrecht A 7 5 5.110
22 A. v.d. Laken Alphen   A B 15 5 1.700
23 J. Lindhout De Brasem D 46 5 780
24 D. Holthuijsen Moordrecht C 28 5 650
25 J. v. Gemeren Waddinxveen C 36 5 650
26 Fr. v. Steenderen Waddinxveen E 54 5 560
27 H. Immerzeel Vitoge N A 6 6 2.770
28 J. v. Dam Waddinxveen B 23 6 1.510
29 T. Bogaard Waddinxveen E 55 6 520
30 H. Speulman Moordrecht D 48 6 480
31 W. v.d. Zaan Alphen ( res. A) A 3 7 2.750
32 P. Kuster Moordrecht ( res.) B 22 7 1.340
33 M. Reichard Waddinxveen C 27 7 600
34 E. de Krijff Alphen   B E 51 7 510
35 J. Visser Zevenhuizen D 44 7 450
36 G. Reijm Waddinxveen A 11 8 2.520
37 R. Sluyk Waddinxveen B 14 8 960
38 C. Wancinck Alphen D 40 8 440
39 A. v. Helder Vitoge N E 56 8 390
40 J. v. Schee Moordrecht C 32 8 240
41 G. Groen Alphen   A A 5 9 2.210
42 H. de Bruijn Alphen B 21 9 600
43 H. Groen Alphen   B D 45 9 410
44 P. Zuidam Alphen E 59 9 350
45 Fr. Blom Vitoge N C 33 9 100
46 A. Zuidam Alphen   B A 8 10 1.300
47 D. Verhage Alphen   B B 18 10 410
48 W. Rijfers Vitoge N D 37 10 350
49 E. Faas Moordrecht E 52 10 290
50 E. Weijgertse Vitoge N B 19 11 270
51 A. Revet Zevenhuizen E 58 11 50
52 P. v. Berkel De Brasem A 12 12 0
53 D. de Jong Vitoge N ( res.) B 20 12 0
54 B. v.d. Heijden Alphen C 34 12 0
55 A. v. Leeuwen Waddinxveen D 42 12 0
117.250
x = niet gewogen dus 12 punten
Alphen A Vak Nr. Punten Gewicht
G. Groen A 5 9 2.210
A. v.d. Laken B 15 5 1.700
J. Zuidam C 25 1 1.310
B. de Graaf D 43 3 1.300
B. v. Egmond E 57 3 1.150
21 7.670
Alphen B
Vak A   1 – 12
A. Zuidam A 8 10 1.300 Vak B 13 – 24
D. Verhage B 18 10 410 Vak C 25 – 36
J. v. Zijll C 35 2 1.200 Vak D 37 – 48
H. Groen D 45 9 410 Vak E 49 – 60
E. de Krijff E 51 7 510
38 3.830
Moordrecht
J. v. Uunen A 7 5 5.110 Punten Gewicht
M. v. Bergen B 13 1 3.040 1 Alphen A 21 7.670
K. v. Herk C 31 4 660 2 Moordrecht 26 9.580
H. Speulman D 48 6 480 3 Zevenhuizen 27 17.870
E. Faas E 52 10 290 4 Waddinxveen 28 8.090
26 9.580 5 Alphen B 38 3.830
6 Vitoge N 39 19.030
Vitoge N
G. Leer A 4 1 17.920
E. Weijgertse B 19 11 270
Fr. Blom C 33 9 100
W. Rijfers D 37 10 350
A. v. Helder E 56 8 390
39 19.030
UITSLAG RING ZEVENHUIZEN 2015 korpsen
Naam Vereniging Vak Nr. Punten Gewicht
1 K. v. Dam Vitoge N A 1 3 13.880
2 G. v.d. Bosch Waddinxveen ( res.) A 2 4 8.790
3 W. v.d. Zaan Alphen ( res. A) A 3 7 2.750
4 G. Leer Vitoge N A 4 1 17.920
5 G. Groen Alphen   A A 5 9 2.210
6 H. Immerzeel Vitoge N A 6 6 2.770
7 J. v. Uunen Moordrecht A 7 5 5.110
8 A. Zuidam Alphen   B A 8 10 1.300
9 A. v. Erk Zevenhuizen A 10 2 14.390
10 G. Reijm Waddinxveen A 11 8 2.520
11 P. v. Berkel De Brasem A 12 12 0
12 M. v. Bergen Moordrecht B 13 1 3.040
13 R. Sluyk Waddinxveen B 14 8 960
14 A. v.d. Laken Alphen   A B 15 5 1.700
15 L. de Zwart Zevenhuizen B 16 4 2.240
16 S. Pellekoren Waddinxveen B 17 2 2.700
17 D. Verhage Alphen   B B 18 10 410
18 E. Weijgertse Vitoge N B 19 11 270
19 D. de Jong Vitoge N ( res.) B 20 12 0
20 H. de Bruijn Alphen B 21 9 600
21 P. Kuster Moordrecht ( res.) B 22 7 1.340
22 J. v. Dam Waddinxveen B 23 6 1.510
23 L. Wijfje Alphen ( res. B) B 24 3 2.540
24 J. Zuidam Alphen   A C 25 1 1.310
25 J. v. Elswijk Zevenhuizen C 26 3 740
26 M. Reichard Waddinxveen C 27 7 600
27 D. Holthuijsen Moordrecht C 28 5 650
28 K .v. Herk Moordrecht C 31 4 660
29 J. v. Schee Moordrecht C 32 8 240
30 Fr. Blom Vitoge N C 33 9 100
31 B. v.d. Heijden Alphen C 34 12 0
32 J. v. Zijl Alphen   B C 35 2 1.200
33 J. v. Gemeren Waddinxveen C 36 5 650
34 W. Rijfers Vitoge N D 37 10 350
35 H. Maayen De Brasem D 38 4 800
36 R. Poldervaart Waddinxveen D 39 2 2.900
37 C. Wancinck Alphen D 40 8 440
38 A. v. Leeuwen Waddinxveen D 42 12 0
39 B. de Graaf Alphen   A D 43 3 1.300
40 J. Visser Zevenhuizen D 44 7 450
41 H. Groen Alphen   B D 45 9 410
42 J. Lindhout De Brasem D 46 5 780
43 W. v. Leeuwen Waddinxveen D 47 1 6.570
44 H. Speulman Moordrecht D 48 6 480
45 S. Egberts Vitoge N E 50 1 1.510
46 E. de Krijff Alphen   B E 51 7 510
47 E. Faas Moordrecht E 52 10 290
48 D. Rijsdam Waddinxveen E 53 4 930
49 Fr. v. Steenderen Waddinxveen E 54 5 560
50 T. Bogaard Waddinxveen E 55 6 520
51 A. v. Helder Vitoge N E 56 8 390
52 B. v. Egmond Alphen   A E 57 3 1.150
53 A. Revet Zevenhuizen E 58 11 50
54 P. Zuidam Alphen E 59 9 350
55 R. Jenner Waddinxveen E 60 2 1.410
117.250
x = niet gewogen dus 12 punten