Van de voorzitter: einde 2020

Hengelsportvereniging “Alphen”

Alphen aan den Rijn   20 december 2020

 

Geachte leden van HSV Alphen aan den Rijn,

(Geschreven na de recente ‘ontdekking’ van een gemuteerd, nog besmettelijker virus)

Traditioneel zou ik kunnen beginnen met “Ik weet niet hoe het U vergaat, maar….”, en vervolgens verdergaan met hoe ik er zelf voorsta.

Dus doe ik dat maar niet, na een jaar dat er toch al erg weinig traditioneels mocht gebeuren.

Bovendien zouden we toch nooit van iedereen kunnen weten hoe men ervoor staat want inmiddels heeft HSV Alphen ongeveer 2600 leden. Zoveel leden hebben we niet eerder gehad en daardoor zijn we vrijwel zeker op dit moment de grootste (en zeker de grootste ongesubsidieerde) vereniging van Alphen aan den Rijn.

Het blijkt dat sinds de eerste lockdown een groot aantal personen gebruik maakte van de nog wel toegestane vrijheid van het hengelen, waardoor ons ledental, zoals bij zoveel hengelsportverenigingen, flink toenam.

Mede daardoor heeft het bestuur opnieuw kunnen besluiten de contributie te verlagen.

Helaas bleef het vissen in competitieverband vanwege COVID19-beperkingen dit jaar grotendeels verboden of afgeraden. Het bestuur heeft, in overleg met de senioren- en wedstrijdcommissie, ter bescherming van kwetsbare leden, (niet toevallig vaak senioren) regelmatig met een vooruitziende blik maatregelen getroffen. Het spijt ons echt dat we dit moesten doen, omdat een viswedstrijd voor velen vaak een wekelijks sociaal hoogtepunt betekent.

Ook hebben we in etappes moeten besluiten de ALV van maart 2020 verder uit te stellen voor onbepaalde tijd. Met 2600 leden iets digitaals opzetten gaat bij ons type vereniging niet lukken vwb organisatie (het lukte de federatie met minder leden ook al niet) terwijl we bovendien nog steeds niet kunnen aangeven dat een ALV behalve wenselijk ook noodzakelijk is. Aan de wel noodzakelijke verplichtingen (zoals kascontrole etc) is wel voldaan. De volgende kans op een ALV is nu in maart 2021, als de situatie het toelaat!

Al met al is 2020 een jaar geworden dat waarschijnlijk voor bijna iedereen flink tegenviel, maar als je alleen blijft terugkijken op een verloren jaar word je er ook niet vrolijker van.

Laten we daarom positief ingesteld blijven en verwachten dat 2021 een beter jaar wordt, waarin we wellicht niet meteen helemaal terug naar ‘normaal’ kunnen maar toch beter met beperkingen leren omgaan en er meer mogelijk kan zijn dan nu.

Het hele bestuur van HSV Alphen aan den Rijn wenst U en de Uwen een vooral gezonde toekomst en voor zover mogelijk toch enigszins prettige feestdagen,

Namens hen,

Rick van der Meulen

voorzitter.