De vereniging HSVA

In de 50 er en 60 er jaren waren er in Alphen aan den Rijn twee visverenigingen. Dit waren: “Ons genoegen”en “Tijdverblijf”. Bij de aanleg van de wijk Ridderveld werd er zand gewonnen om de bouwgrond en de wegen op te hogen. Hierdoor ontstond de “Zegerplas”. De twee genoemde visverenigingen wilden beide het visrecht van de Zegerplas verkrijgen. Door burgemeester Bruins Slot werd in de strijd om het visrecht bemiddeld. Uit deze bemiddeling kwam als resultaat dat beide verenigingen gingen fuseren en zo ontstond op 5 januari 1965 de Hengelsportvereniging “Alphen”.

De eerste voorzitter werd Piet Dongelmans, de eerste secretaris werd Klaas Heinen en de eerste penningmeester werd Rien van Egmond. De nieuwe hengelsportverenging sloot zich aan bij de CNHV.

In 1969 werd een nieuwe penningmeester benoemd, te weten Ton van Kampen.

In 1970 bestond de vereniging uit 650 senioren leden en 150 junior leden.

In 1973 vonden er weer bestuurswisselingen plaats: voorzitter werd Ton van Kampen, secretaris Klaas Heinen en penningmeester Martin Elling. Dit bestuur heeft een lange tijd de vereniging bestuurd.

Ongeveer in 1990 werd weer een nieuw bestuur aangesteld: voorzitter Jimmy van der Borg, secretaris Dick Verhage en penningmeester Ko Roskam.

In 1992 werd vervolgens Dick Verhage voorzitter en Henk Groen secretaris.

In 1998 werd Verhage opgevolgd door de huidige voorzitter Jaap Wieringa. De penningmeester werd Rick van der Meulen.

In 2018 werd Rick van der Meulen voorzitter en werd Erik van Zijll penningmeester.

In de loop der jaren zijn er op sportvis gebied veel zaken veranderd. Thans zijn de hengelsportverenigingen in verschillende regionale gewesten georganiseerd. De Hengelsportverening “Alphen” is aangesloten bij de POS en bestaat uit de federaties Noord West Nederland, Gooi & Eemland eo, Federatie Randmeren.

Op 31 augustus 2021 had de club ongeveer 2.450 leden.