Categoriearchief: Senioren Nieuws

Fob Nobel overleden

Hengelsportvereniging ’’Alphen”

Opgericht 5 januari 1965,          Inschrijfnummer KVK V445931

 Alphen aan den Rijn, 16 september 2021.

 

Geachte leden van Hengelsportvereniging Alphen aan den Rijn.

Een triest bericht.

Tijdens de voorbereidingen aan de waterkant, voorafgaand aan de senioren-wedstrijd van 14 september, is ons lid Fop Nobel onwel geworden en nadien op 15 september in het ziekenhuis overleden.

Maar Fop was veel meer dan alleen maar lid.

Fop werd en wordt zeer gewaardeerd als secretaris van de senioren-commissie en is jarenlang buitengewoon actief geweest ten behoeve van onze senioren en daarmee tevens ten behoeve van onze hengelsportvereniging.

De dag ervoor was hij aanwezig op onze Algemene Ledenvergadering waar hij met Leo, met verve en in alle rust, de standpunten en belangen van de senioren verdedigde. Zoals altijd was hijzelf nooit met nadruk aanwezig, maar waren zijn standpunten dat wel. Erg knap.

Hoewel wij hem tijdens de ALV, samen met de andere aanwezige commissieleden nog bedankten voor hun inzet voor onze vereniging, willen dat graag, helaas postuum, publiekelijk herhalen. Fop, van harte bedankt voor je inzet.

Namens het bestuur van Hengelsportvereniging Alphen aan den Rijn wens ik zijn nabestaanden heel veel sterkte met dit grote verlies,

Rick van der Meulen,

voorzitter.

Dinsdag 6 juli 2021 start viscompetitie senioren.

Afdeling: Senioren

Alphen aan den Rijn, 25 juni 2021

 

Beste visvrienden,

 Eindelijk is het zover, de federatie is weer begonnen met het uitgeven van visvergunningen.

Na het corona verbod om viswedstrijden te houden is het per 1 juli weer toegestaan om een competitie op te zetten. Het bestuur heeft besloten om met ingang van

 

dinsdag 6 juli 2021

 

te starten met onze viscompetitie. U wordt op deze dag om 07.00 uur verwacht op de verzamelplaats aan de Sportlaan. We vissen van 08.00 uur tot 12.00 uur. Mocht u verhinderd zijn laat dat dan even weten.

We vissen in 2021, 12 wedstrijden, tot en met 21 september. Voor de uitslag aan het eind van het seizoen tellen de 10 beste wedstrijden.

 

Er wordt dit jaar geen kosten voor de deelname aan de competitie gevraagd.

Het bestuur wordt op dit moment gevormd door:

Leo Kooman             : voorzitter en penningmeester

Fop Nobel                 : secretaris

Carel Keim                : algemeen lid

Siebe de Vries          : algemeen lid

 

Dit jaar houden we geen feestelijk afscheid van de competitie. In plaats daarvan wordt de ledenvergadering gepland. In 2022 hopen we weer op de oude voet verder te gaan met een vergadering in het voorjaar en een afsluiting in het najaar.

Omdat onze groep vissers de laatste jaren in aantal is afgenomen willen we op de vergadering in oktober, in overleg met jullie, ons bezinnen hoe we in 2022 een en ander gaan organiseren.

 

Voor de rest blijft alles bij het oude en vissen we volgens het wedstrijdreglement van de seniorenafdeling.

 

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik die graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Fop Nobel

Mail    : nobelbenschop@ziggo.nl

Tel      : 0172443917 of 0640888944

Wedstrijdseizoen 2020 seniorencommissie

Aan de leden van de senioren afdeling van HSVA                                         21 juli 2020

 

Beste visvrienden,

 

Zoals jullie wellicht al gehoord of gelezen zult hebben is het vanaf 1 juli 2020 weer mogelijk om, onder voorwaarden, weer wedstrijden te houden. Vanuit het bestuur van HSVA is aangegeven dat hieraan voor onze leden nogal wat haken en ogen zitten.

Het bestuur van de seniorenafdeling is van mening dat de risico’s die aan het organiseren van viswedstrijden op dit moment nog steeds groot zijn. Dit wordt mede ingegeven door het feit dat al onze leden behoren tot de risicogroep van mensen die ernstig ziek kunnen worden bij een besmetting met het Covid 19 virus.

Als de situatie met de kans op besmetting van het virus niet verslechtert zijn wij van plan om in oktober van dit jaar een ledenvergadering te houden. Voor die tijd zullen wij een peiling houden bij de leden of daar dan ook belangstelling voor is.

Voor vragen over het bovenstaande kan u contact op nemen met de secretaris.

 

Namens het tijdelijk bestuur,

Fop Nobel

Tel. 0640888944

Mail: nobelbenschop@ziggo.nl

Visseizoen 2020

Beste visliefhebbers,

 

Op 7 april gaat de competitie van de senioren afdeling van HSVA weer van start.

Wij vissen op de dinsdag ochtend van 07.00 uur tot 12.00 uur.

Als u lid bent van HSVA en gepensioneerd of op andere wijze niet meer actief bij een baas, kan u met ons meevissen. Wij vissen op elke dinsdag tot en met 22 september 2020.

De kosten voor inschrijven zijn € 10,—. Of u nu wedstrijdvisser ben geweest of alleen maar zo nu en dan wel eens hebt gevist, u bent welkom.

Als u mee wilt doen kan u contact opnemen met de secretaris van de senioren afdeling.

Ook voor meer informatie kan u bij hem terecht.

 

F.P. Nobel

0640888944

Let op nieuw e-mail adres (nobelbenschop@ziggo.nl)

Gesloten tijd voor vissoorten (art. 5c Uitvoeringsregeling visserij)

Op grond van art. 2a, lid 2 van de Visserijwet 1963 in combinatie met art. 2 van het “Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985” kan de minister van Economische Zaken voor bepaalde vissoorten een gesloten tijd vaststellen. Op grond van deze bevoegdheid heeft de minister in art. 5c van de “Uitvoeringsregeling visserij” voor een aantal vissoorten een gesloten tijd vastgesteld. Een gesloten tijd betekent dat je de betreffende vissoort in die periode direct in hetzelfde water moet terugzetten en in die periode ook niet in bezit mag hebben. Een gesloten tijd is dus niet een verbod om op die soort te vissen. Een gesloten tijd is er om de betreffende vissoort te beschermen en geldt daarom voor iedereen dus zowel voor sportvissers als beroepsvissers.

Let op: naast de gesloten tijden voor bepaalde vissoorten geldt er van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei (voor het IJsselmeer: van 16 maart tot en met 30 juni) voor de meeste wateren ook een gesloten tijd voor het gebruik van alle soorten kunstaas (met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.), een dood visje, een stukje vis en slachtproducten (zie het volgende hoofdstukje).

Voor de volgende vissoorten gelden de volgende wettelijke gesloten tijden:

-> Bekijk hier alle vissoorten in onze online vissengids

* voor baars kleiner dan 22 cm. geldt, behalve voor het IJsselmeer, een uitzondering. In art. 7 van het “Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985” is namelijk bepaald dat degene die het recht heeft om met de hengel te vissen een onbeperkt aantal ondermaatsebaarzen in bezit mag hebben op voorwaarde dat de baarzen levend worden bewaard in een leefnet of emmer en levend in hetzelfde water worden teruggezet.

** op grond van art. 5c van de “Uitvoeringsregeling visserij” geldt de gesloten tijd weliswaar tot en met 31 mei maar op basis van art. 61 van de “Uitvoeringsregeling visserij” geldt er een vrijstelling vanaf de laatste zaterdag van mei.