Categoriearchief: Wedstrijd Nieuws

Van de voorzitter: einde 2020

Hengelsportvereniging “Alphen”

Alphen aan den Rijn   20 december 2020

 

Geachte leden van HSV Alphen aan den Rijn,

(Geschreven na de recente ‘ontdekking’ van een gemuteerd, nog besmettelijker virus)

Traditioneel zou ik kunnen beginnen met “Ik weet niet hoe het U vergaat, maar….”, en vervolgens verdergaan met hoe ik er zelf voorsta.

Dus doe ik dat maar niet, na een jaar dat er toch al erg weinig traditioneels mocht gebeuren.

Bovendien zouden we toch nooit van iedereen kunnen weten hoe men ervoor staat want inmiddels heeft HSV Alphen ongeveer 2600 leden. Zoveel leden hebben we niet eerder gehad en daardoor zijn we vrijwel zeker op dit moment de grootste (en zeker de grootste ongesubsidieerde) vereniging van Alphen aan den Rijn.

Het blijkt dat sinds de eerste lockdown een groot aantal personen gebruik maakte van de nog wel toegestane vrijheid van het hengelen, waardoor ons ledental, zoals bij zoveel hengelsportverenigingen, flink toenam.

Mede daardoor heeft het bestuur opnieuw kunnen besluiten de contributie te verlagen.

Helaas bleef het vissen in competitieverband vanwege COVID19-beperkingen dit jaar grotendeels verboden of afgeraden. Het bestuur heeft, in overleg met de senioren- en wedstrijdcommissie, ter bescherming van kwetsbare leden, (niet toevallig vaak senioren) regelmatig met een vooruitziende blik maatregelen getroffen. Het spijt ons echt dat we dit moesten doen, omdat een viswedstrijd voor velen vaak een wekelijks sociaal hoogtepunt betekent.

Ook hebben we in etappes moeten besluiten de ALV van maart 2020 verder uit te stellen voor onbepaalde tijd. Met 2600 leden iets digitaals opzetten gaat bij ons type vereniging niet lukken vwb organisatie (het lukte de federatie met minder leden ook al niet) terwijl we bovendien nog steeds niet kunnen aangeven dat een ALV behalve wenselijk ook noodzakelijk is. Aan de wel noodzakelijke verplichtingen (zoals kascontrole etc) is wel voldaan. De volgende kans op een ALV is nu in maart 2021, als de situatie het toelaat!

Al met al is 2020 een jaar geworden dat waarschijnlijk voor bijna iedereen flink tegenviel, maar als je alleen blijft terugkijken op een verloren jaar word je er ook niet vrolijker van.

Laten we daarom positief ingesteld blijven en verwachten dat 2021 een beter jaar wordt, waarin we wellicht niet meteen helemaal terug naar ‘normaal’ kunnen maar toch beter met beperkingen leren omgaan en er meer mogelijk kan zijn dan nu.

Het hele bestuur van HSV Alphen aan den Rijn wenst U en de Uwen een vooral gezonde toekomst en voor zover mogelijk toch enigszins prettige feestdagen,

Namens hen,

Rick van der Meulen

voorzitter.

Viscompetitie gestart

 

Tussencompetitie   2020
Vrije hengel
5e wedstrijd    d.d.  11 oktober 2020
Heijmanswetering
1 Henk Groen     5.500
2 Bert van Egmond     3.750
3 Cees Wassink     3.340
4 Joop Slagter 3.150
4 Ben de Graaf     3.150
6 Paul Groen     3.100
7 Arie van de Laken 2.750
8 Arie Zuidam     2.240
Tussencompetitie   2020
Vrije hengel
4e wedstrijd    d.d.  04 oktober 2020
Oude Rijn – Zwaantje
1 Arie van de Laken 2.600
2 Joop Slagter 2.450
3 Bert van Egmond     2.100
4 Henk Groen     1.480
5 Paul Groen     1.410
6 Ben de Graaf       900
7 Cees Wassink       600
8 Arie Zuidam            –
Tussencompetitie   2020
Vrije hengel
3e wedstrijd    d.d.  20 september 2020
Oude Rijn – Oudshoornseweg
1 Paul Groen     6.700
2 Cees Wassink     4.100
3 Henk Groen     3.950
4 Joop Slagter 3.700
5 Arie van de Laken 3.550
6 Bert van Egmond     2.700
7 Ben de Graaf     2.300
8 Arie Zuidam     1.550
Tussencompetitie   2020
Vrije hengel
2e wedstrijd    d.d.  13 september 2020
Amstel
1 Arie van de Laken     6.000
2 Ben de Graaf     4.950
3 Cees Wassink     4.850
4 Henk Groen     4.220
5 Joop Slagter     4.050
6 Arie Zuidam     3.250
7 Paul Groen     2.250
8 Bert van Egmond            –

 

Tussencompetitie   2020    
Vrije hengel    
1e wedstrijd    d.d.  06 september 2020    
Amstel    
       
1 Arie Zuidam       5.700
2 Bert van Egmond       5.500
3 Paul Groen       4.750
4 Henk Groen       3.600
5 Arie van de Laken       3.400
6 Joop Slagter       2.900
7 Ben de Graaf       1.500
8      

Betreft: uitstel ledenvergadering 2020.

Hengelsportvereniging “Alphen”

IJsselstraat 7

2405 AB    Alphen aan den Rijn

E-mail:  hsv.alphen@outlook.com

website  www.hsv-alphen.nl

Alphen aan den Rijn   02 september 2020

Betreft:   uitstel ledenvergadering  2020.

 

Geachte leden van HSV Alphen aan den Rijn,

Waar we ons hadden voorgesteld dat in warmere zomertijden het corona-virus misschien veel minder actief zou zijn, worden we nu door de werkelijkheid ingehaald en baart de recente toename van Covid-19 besmettingshaarden ons zorgen. Het meer en meer verwaarlozen van disciplinaire basismaatregelen, zoals het behouden van de 1,5 meter onderlinge afstand en het vermijden van samenscholingen, waaraan voor een belangrijk deel wordt bijgedragen door jongvolwassenen, lijkt daarvoor verantwoordelijk.

De samenstelling van ons ledenbestand en onze ALV-vergadering kent velen, zoals senioren, voor wie een besmetting een verhoogd risico betekent. Het is om die reden dat het bestuur van HSV Alphen aan den Rijn heeft besloten Algemene Ledenvergadering van 2020 verder uit te stellen.

Hoewel voorgeschreven, kan moeilijk worden gesproken van een noodzaak om de ALV nu te houden en waar het dwingende advies luidt “mijd niet-noodzakelijke bijeenkomsten”, moeten we concluderen dat HSV Alphen gehoor moet geven aan dat dwingende advies. Wij gaan ervan uit dat U begrip hebt voor dit, in onze ogen in het belang van onze leden, genomen besluit.

De onzekerheid over de ontwikkeling van het virus en de kwetsbaarheid van de bevolking maakt tevens dat een nieuwe datum nog niet kan worden voorgesteld. In afwachting van betere tijden zou het kunnen gebeuren dat we pas in 2021 min of meer risicoloos een ALV kunnen organiseren.

Om U toch zoveel mogelijk, maar wel erg beknopt, verslag uit te brengen over de stand van zaken;

  • De Kascommissie heeft alle kassen van HSV Alphen gecontroleerd en in orde bevonden en stelt voor decharge te verlenen aan de penningmeester over verenigingsjaar 2019.

Dat laatste moet worden aangehouden tot de actuele ALV.

  • Her- of benoemen van bestuur- en commissieleden wordt ook aangehouden.

De zittende leden zullen hun mandaat blijven invullen op de gebruikelijke manier.

  • In verband met de flinke toename van het ledenaantal (plm 15%, mogelijk ook Covid-19 gerelateerd…) heeft het bestuur besloten de contributies voor 2021 verder te verlagen naar:

Vispas;  € 27,50     Extra vispas;  € 15,00     Jeugd tot 14j;  € 12,50       Jeugd 14 t/m 17j;  € 15,00

Wij zullen proberen over belangrijke onderwerpen via de site of per email te communiceren.

Heeft u vragen of opmerkingen, stuurt u ons dan aub een mail via hsv.alphen@outlook.com

Namens het voltallige bestuur van HSV Alphen,

Rick van der Meulen,

voorzitter.

Vislood Gezondheidsinformatie GGD

Vislood en gezondheid

Lood is slecht voor het milieu en de gezondheid. Het is daarom verstandig om contact met lood zoveel mogelijk te beperken.

Lood van visloodjes kunt u binnenkrijgen door

  • Het dichtbijten van knijploodjes met de tanden.
  • Het inademen van looddampen bij het smelten en gieten van vislood.
  • Eten of roken tijdens het smelten en gieten van lood.

Bij het loodsmelten kan lood in de lucht, het huisstof of in de bodem terechtkomen. Dat brengt ook gezondheidsrisico’s voor huisgenoten met zich mee. Vooral jonge kinderen lopen kans op gezondheidsschade bij blootstelling aan lood.

Wat kan ik doen?

  • Gebruik het liefst geen loodhoudend materiaal.
  • De GGD raadt dringend af om thuis zelf lood te smelten.

Als u toch besluit met lood te werken, zorg dan voor goede hygiëne.

Meer informatie over lood en de risico’s ervan, kunt u vinden op de website van GGD Leefomgeving (https://ggdleefomgeving.nl/).