Categoriearchief: Algemeen nieuws

Van de voorzitter: einde 2020

Hengelsportvereniging “Alphen”

Alphen aan den Rijn   20 december 2020

 

Geachte leden van HSV Alphen aan den Rijn,

(Geschreven na de recente ‘ontdekking’ van een gemuteerd, nog besmettelijker virus)

Traditioneel zou ik kunnen beginnen met “Ik weet niet hoe het U vergaat, maar….”, en vervolgens verdergaan met hoe ik er zelf voorsta.

Dus doe ik dat maar niet, na een jaar dat er toch al erg weinig traditioneels mocht gebeuren.

Bovendien zouden we toch nooit van iedereen kunnen weten hoe men ervoor staat want inmiddels heeft HSV Alphen ongeveer 2600 leden. Zoveel leden hebben we niet eerder gehad en daardoor zijn we vrijwel zeker op dit moment de grootste (en zeker de grootste ongesubsidieerde) vereniging van Alphen aan den Rijn.

Het blijkt dat sinds de eerste lockdown een groot aantal personen gebruik maakte van de nog wel toegestane vrijheid van het hengelen, waardoor ons ledental, zoals bij zoveel hengelsportverenigingen, flink toenam.

Mede daardoor heeft het bestuur opnieuw kunnen besluiten de contributie te verlagen.

Helaas bleef het vissen in competitieverband vanwege COVID19-beperkingen dit jaar grotendeels verboden of afgeraden. Het bestuur heeft, in overleg met de senioren- en wedstrijdcommissie, ter bescherming van kwetsbare leden, (niet toevallig vaak senioren) regelmatig met een vooruitziende blik maatregelen getroffen. Het spijt ons echt dat we dit moesten doen, omdat een viswedstrijd voor velen vaak een wekelijks sociaal hoogtepunt betekent.

Ook hebben we in etappes moeten besluiten de ALV van maart 2020 verder uit te stellen voor onbepaalde tijd. Met 2600 leden iets digitaals opzetten gaat bij ons type vereniging niet lukken vwb organisatie (het lukte de federatie met minder leden ook al niet) terwijl we bovendien nog steeds niet kunnen aangeven dat een ALV behalve wenselijk ook noodzakelijk is. Aan de wel noodzakelijke verplichtingen (zoals kascontrole etc) is wel voldaan. De volgende kans op een ALV is nu in maart 2021, als de situatie het toelaat!

Al met al is 2020 een jaar geworden dat waarschijnlijk voor bijna iedereen flink tegenviel, maar als je alleen blijft terugkijken op een verloren jaar word je er ook niet vrolijker van.

Laten we daarom positief ingesteld blijven en verwachten dat 2021 een beter jaar wordt, waarin we wellicht niet meteen helemaal terug naar ‘normaal’ kunnen maar toch beter met beperkingen leren omgaan en er meer mogelijk kan zijn dan nu.

Het hele bestuur van HSV Alphen aan den Rijn wenst U en de Uwen een vooral gezonde toekomst en voor zover mogelijk toch enigszins prettige feestdagen,

Namens hen,

Rick van der Meulen

voorzitter.

Betreft: uitstel ledenvergadering 2020.

Hengelsportvereniging “Alphen”

IJsselstraat 7

2405 AB    Alphen aan den Rijn

E-mail:  hsv.alphen@outlook.com

website  www.hsv-alphen.nl

Alphen aan den Rijn   02 september 2020

Betreft:   uitstel ledenvergadering  2020.

 

Geachte leden van HSV Alphen aan den Rijn,

Waar we ons hadden voorgesteld dat in warmere zomertijden het corona-virus misschien veel minder actief zou zijn, worden we nu door de werkelijkheid ingehaald en baart de recente toename van Covid-19 besmettingshaarden ons zorgen. Het meer en meer verwaarlozen van disciplinaire basismaatregelen, zoals het behouden van de 1,5 meter onderlinge afstand en het vermijden van samenscholingen, waaraan voor een belangrijk deel wordt bijgedragen door jongvolwassenen, lijkt daarvoor verantwoordelijk.

De samenstelling van ons ledenbestand en onze ALV-vergadering kent velen, zoals senioren, voor wie een besmetting een verhoogd risico betekent. Het is om die reden dat het bestuur van HSV Alphen aan den Rijn heeft besloten Algemene Ledenvergadering van 2020 verder uit te stellen.

Hoewel voorgeschreven, kan moeilijk worden gesproken van een noodzaak om de ALV nu te houden en waar het dwingende advies luidt “mijd niet-noodzakelijke bijeenkomsten”, moeten we concluderen dat HSV Alphen gehoor moet geven aan dat dwingende advies. Wij gaan ervan uit dat U begrip hebt voor dit, in onze ogen in het belang van onze leden, genomen besluit.

De onzekerheid over de ontwikkeling van het virus en de kwetsbaarheid van de bevolking maakt tevens dat een nieuwe datum nog niet kan worden voorgesteld. In afwachting van betere tijden zou het kunnen gebeuren dat we pas in 2021 min of meer risicoloos een ALV kunnen organiseren.

Om U toch zoveel mogelijk, maar wel erg beknopt, verslag uit te brengen over de stand van zaken;

  • De Kascommissie heeft alle kassen van HSV Alphen gecontroleerd en in orde bevonden en stelt voor decharge te verlenen aan de penningmeester over verenigingsjaar 2019.

Dat laatste moet worden aangehouden tot de actuele ALV.

  • Her- of benoemen van bestuur- en commissieleden wordt ook aangehouden.

De zittende leden zullen hun mandaat blijven invullen op de gebruikelijke manier.

  • In verband met de flinke toename van het ledenaantal (plm 15%, mogelijk ook Covid-19 gerelateerd…) heeft het bestuur besloten de contributies voor 2021 verder te verlagen naar:

Vispas;  € 27,50     Extra vispas;  € 15,00     Jeugd tot 14j;  € 12,50       Jeugd 14 t/m 17j;  € 15,00

Wij zullen proberen over belangrijke onderwerpen via de site of per email te communiceren.

Heeft u vragen of opmerkingen, stuurt u ons dan aub een mail via hsv.alphen@outlook.com

Namens het voltallige bestuur van HSV Alphen,

Rick van der Meulen,

voorzitter.

Vislood Gezondheidsinformatie GGD

Vislood en gezondheid

Lood is slecht voor het milieu en de gezondheid. Het is daarom verstandig om contact met lood zoveel mogelijk te beperken.

Lood van visloodjes kunt u binnenkrijgen door

  • Het dichtbijten van knijploodjes met de tanden.
  • Het inademen van looddampen bij het smelten en gieten van vislood.
  • Eten of roken tijdens het smelten en gieten van lood.

Bij het loodsmelten kan lood in de lucht, het huisstof of in de bodem terechtkomen. Dat brengt ook gezondheidsrisico’s voor huisgenoten met zich mee. Vooral jonge kinderen lopen kans op gezondheidsschade bij blootstelling aan lood.

Wat kan ik doen?

  • Gebruik het liefst geen loodhoudend materiaal.
  • De GGD raadt dringend af om thuis zelf lood te smelten.

Als u toch besluit met lood te werken, zorg dan voor goede hygiëne.

Meer informatie over lood en de risico’s ervan, kunt u vinden op de website van GGD Leefomgeving (https://ggdleefomgeving.nl/).

Gesloten tijd voor vissoorten (art. 5c Uitvoeringsregeling visserij)

Op grond van art. 2a, lid 2 van de Visserijwet 1963 in combinatie met art. 2 van het “Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985” kan de minister van Economische Zaken voor bepaalde vissoorten een gesloten tijd vaststellen. Op grond van deze bevoegdheid heeft de minister in art. 5c van de “Uitvoeringsregeling visserij” voor een aantal vissoorten een gesloten tijd vastgesteld. Een gesloten tijd betekent dat je de betreffende vissoort in die periode direct in hetzelfde water moet terugzetten en in die periode ook niet in bezit mag hebben. Een gesloten tijd is dus niet een verbod om op die soort te vissen. Een gesloten tijd is er om de betreffende vissoort te beschermen en geldt daarom voor iedereen dus zowel voor sportvissers als beroepsvissers.

Let op: naast de gesloten tijden voor bepaalde vissoorten geldt er van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei (voor het IJsselmeer: van 16 maart tot en met 30 juni) voor de meeste wateren ook een gesloten tijd voor het gebruik van alle soorten kunstaas (met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.), een dood visje, een stukje vis en slachtproducten (zie het volgende hoofdstukje).

Voor de volgende vissoorten gelden de volgende wettelijke gesloten tijden:

-> Bekijk hier alle vissoorten in onze online vissengids

* voor baars kleiner dan 22 cm. geldt, behalve voor het IJsselmeer, een uitzondering. In art. 7 van het “Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985” is namelijk bepaald dat degene die het recht heeft om met de hengel te vissen een onbeperkt aantal ondermaatsebaarzen in bezit mag hebben op voorwaarde dat de baarzen levend worden bewaard in een leefnet of emmer en levend in hetzelfde water worden teruggezet.

** op grond van art. 5c van de “Uitvoeringsregeling visserij” geldt de gesloten tijd weliswaar tot en met 31 mei maar op basis van art. 61 van de “Uitvoeringsregeling visserij” geldt er een vrijstelling vanaf de laatste zaterdag van mei.