Categoriearchief: Algemeen nieuws

Dick Verhage overleden

Alphen aan den Rijn,  12 juli 2019.

 

Het is onze droeve plicht U te melden dat onze oud-voorzitter de heer Dick Verhage op 10 juli jl. is overleden.

 

Dick was langdurig voorzitter van onze “Hengelsport Vereniging Alphen aan den Rijn” en heeft in die tijd (en daarna erg lang in onze wedstrijdcommissie) veel voor H.S.V. Alphen betekend.

 

Wellicht was het competitieve element juist dat wat hem in de hengelsport zo boeide.  Die gedrevenheid en het steeds op zoek zijn naar verbetering heeft hem vele overwinningen in allerlei competities opgeleverd. Hij was een van onze beste wedstrijdvissers.

 

Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

 

Namens Hengelsport Vereniging Alphen aan den Rijn en haar bestuur,

Rick van der Meulen,

Voorzitter.

Gesloten tijd voor vissoorten (art. 5c Uitvoeringsregeling visserij)

Op grond van art. 2a, lid 2 van de Visserijwet 1963 in combinatie met art. 2 van het “Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985” kan de minister van Economische Zaken voor bepaalde vissoorten een gesloten tijd vaststellen. Op grond van deze bevoegdheid heeft de minister in art. 5c van de “Uitvoeringsregeling visserij” voor een aantal vissoorten een gesloten tijd vastgesteld. Een gesloten tijd betekent dat je de betreffende vissoort in die periode direct in hetzelfde water moet terugzetten en in die periode ook niet in bezit mag hebben. Een gesloten tijd is dus niet een verbod om op die soort te vissen. Een gesloten tijd is er om de betreffende vissoort te beschermen en geldt daarom voor iedereen dus zowel voor sportvissers als beroepsvissers.

Let op: naast de gesloten tijden voor bepaalde vissoorten geldt er van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei (voor het IJsselmeer: van 16 maart tot en met 30 juni) voor de meeste wateren ook een gesloten tijd voor het gebruik van alle soorten kunstaas (met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.), een dood visje, een stukje vis en slachtproducten (zie het volgende hoofdstukje).

Voor de volgende vissoorten gelden de volgende wettelijke gesloten tijden:

-> Bekijk hier alle vissoorten in onze online vissengids

* voor baars kleiner dan 22 cm. geldt, behalve voor het IJsselmeer, een uitzondering. In art. 7 van het “Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985” is namelijk bepaald dat degene die het recht heeft om met de hengel te vissen een onbeperkt aantal ondermaatsebaarzen in bezit mag hebben op voorwaarde dat de baarzen levend worden bewaard in een leefnet of emmer en levend in hetzelfde water worden teruggezet.

** op grond van art. 5c van de “Uitvoeringsregeling visserij” geldt de gesloten tijd weliswaar tot en met 31 mei maar op basis van art. 61 van de “Uitvoeringsregeling visserij” geldt er een vrijstelling vanaf de laatste zaterdag van mei.

Gratis online jeugdvergunning

Het uitgeven van een gratis jeugdvergunning voor het vissen met één hengel verlaagt de drempel voor kinderen om met een document te gaan vissen. In de praktijk blijkt echter, dat deze jeugdvergunninghouders meestal niet geregistreerd worden. En dus mist de vereniging de kans om met deze vissende jeugd contact te leggen, om ze (beter) te leren vissen en met vis om te gaan. Maar vooral ook om ze te binden aan de vereniging!

Om dit probleem op te lossen heeft Sportvisserij Nederland een module ontwikkeld waarmee hengelsportverenigingen op hun website een gratis online jeugdvergunning voor het vissen met één hengel met een beperkt aantal aassoorten kunnen aanbieden.

-> Lees hier meer en check de mogelijkheden voor een gratis jeugdvergunning voor jouw vereniging